Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform ceritelor din regulamentul European 679/2016, TOTAL ART'INSTAL SRL ( RO 17723967 ) continuă să îmbunătățească modalitatiile privind protecția datelor cu caracter personal prin adoptarea și/sau modificarea măsurilor tehnice și organizatorice, pentru a proteja împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.

1. Ce date colectam, de ce le colectam și cât timp le stocam

1.1. Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor existente pe site(Nume Prenume, email, opțional telefon și mesajul dvs), sunt colectate, prelucrate și stocate conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste date sunt utilizate în scopul comunicării cu dumneavoastră și ocazional acestea mai sunt utilizate în scopul inbunatatirii serviciilor și/sau a produselor oferite. Perioada maximă de stocare este de 24 luni, după care acestea date fie sunt șterse fie anonimizate.

1.2 Datele colectate în mod automat la accesarea site-ului
La fiecare accesare a site-ului nostru, programul de navigare (browser) utilizat de dumneavoastră trimite următorul set de informații: pagina de internet de pe care accesați site-ul nostru(Referrer-URL), adresa IP, dată și ora accesului, adresa pagini dorite din cadrul site-ului nostru și informații despre browser și sistemul de operare. Aceste informații sunt stocate temporar în așa numitele "log-uri" în scopul evaluări securității și a stabilității sistemelor informatice pentru inbunatatirea serviciilor online oferite. Perioada maximă de stocare poate fi de 24 luni, după care acestea date fie sunt șterse fie anonimizate.

1.3 Marketing prin newsletter
La momentul acesta nu abordăm o astfel de practică, dar în cazul în care ne hotărâm să o facem, vom cere în clar consimtamanul dumneavoastră.

1.4 Analize și statistici privind accesul și performanțele site-ului
În scopul analizei traficului și a performanțelor site-ului, utilizăm instrumente de analiza oferite de Google cu funcția de anonimizare a ip-ului activă ( Google Analytics și Google WebMaster Tools ), instrumente care stochează informații referitoare la paginile accesate, durata vizitei în site, dispozitivul și modul de accesare a site-ului, etc. Mai multe informații referitoare la modul în care Google stocheza și utilizează aceste informații pot fi găsite aici.

1.5 Cookie-uri și plugin-uri rețele de socializare
Toate aceste informații sunt descrise în politica de utilizare a cookie-urilor pe care o găsiți aici.

1.6 Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților sau a tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

Notă: În cazul în care demersurile făcute duc la încheierea unui contract, finalizându-se prin achiziționarea unor produse, datele cu caracter personal vor fi stocate în arhivele societății timp de 10 ani conform obligațiilor legale (legea 82/1991).

2. Temeiurile legale privind prelucrarea acestor date

2.1 Interesul legitim urmărit de către societate.

2.2 Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract.

2.3 Consimțământul sau acordul persoanei vizate.

2.4 Îndeplinirea unor obligații legale a societății.

Notă: Dacă determinăm că dezvăluirea anumitor date cu caracter personal este necesară autorităților publice și/sau guvernamentale din motive de securitate, de aplicare a legii sau din alte motive de importanta publică și atunci când legea ne va permite, o vom face pentru a ne proteja drepturile, pentru a rezolva conflictele juridice, a investiga o fraudă sau pentru a ne proteja utilizatorii.

3.Unde stocam și cine are acces la aceste date

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sunt stocate și prelucrate pe teritoriul României. Înafara persoanelor desemnate în interiorul societății prin politica internă privind protecția datelor cu caracter personal, posibil să existe și cazuri în care să acordăm accesul la anumite date cu caracter personal colaboratorilor noștri de servicii IT (găzduire, dezvoltare site/aplicații și mentenanța computere), dar nu înainte de stabilirea obligațiilor stricte de confidențialitate contractuală.

Nu transferăm datele cu caracter personal către alte state sau terți.

4.Cum protejăm datele cu caracter personal

Am adoptat și/sau modificat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat a datelor dumneavoastră. Acestea includ, printre altele, criptarea comunicării cu serviciilor noastre utilizând Secure Sockets Layer (SSL - pentru site și email), limitarea accesului la aceste date prin politica internă privind protecția datelor cu caracter personal și adăugarea obligațiilor stricte de confidențialitate contractuală cu colaboratorii noștri.

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, vă aducem la cunoștință că prin utilizarea calculatoarelor publice (internet-cafe), prin utilizarea rețelelor WI-FI gratuite/publice sau chiar prin utilizarea rețelelor casnice greșit configurate sau cu o securitate slabă, există riscul ca datele să fie interceptate și utilizate de persoane neautorizate și nu putem fi responsabili pentru astfel de situați

5. Care sunt drepturile dumneavoastră

5.1 Dreptul de acces la date - Aveți dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlam sau la copii ale acestora. Aveți de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natură, prelucrarea și divulgarea acestor date.

5.2 Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

5.3 Dreptul la ștergerea datelor - Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

5.4 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

5.5 Dreptul la opoziție - Dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

5.6 Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

5.7 Dreptul la retragerea consimțământului - În situațiile în care prelucram datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul și puteți face aceasta în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

6. Cum ne puteți contacta

Pentru orice întrebare sau nelămurire referitoare la politica de confidențialitate sau în vederea exercitării drepturilor enumerate mai sus (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul), vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email office@totalartinstal.ro, ori la adresa poștală str. Str. Geicu Ion, Nr.9, Sector 2, București. În cel mai scurt termen posibil (cel mult o lună, calculat de la primirea cererii dumneavoastră) vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul, motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.


Acesta politica de confidențialitate se aplică site-ului www.totalartinstal.ro și ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic conținutul, pentru a reflecta orice modificare a modului în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificare a cerințelor legale. În cazul oricărei modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Acest site foloseste cookie-uri. Pentru detalii despre cookie-uri si confidentialitate va invitam sa cititi POLITICA DE UTILIZARE COOKIES si POLITICA DE CONFIDENTIALITATE. Continuarea navigarii implica intelegerea si acceptarea lor.